Aday memurun istifa sonrası yeniden aday memur olarak atanması halinde süre

Aday memurun istifa sonrası yeniden aday memur olarak atanması halinde süre
Aday memur iken istifa eden kişi yeniden aday memur olarak atanması halinde adaylık süresinin tespitinde memuriyetten çekilmeden önce adaylıkta geçirdiği süreleri dikkate alınması yönündeki Devlet Personel başkanlığı'nın görüşü.
ÖZET: Aday memur iken istifa eden personelin yeniden aday memur olarak atanması halinde adaylık süresinin tespitinde memuriyetten çekilmeden önce adaylıkta geçirdiği sürelerin de dikkate alınması gerektiği hk.(24/01/2011-24232)

…da 11 ay aday memur olarak çalıştıktan sonra istifaen görevinden ayrılan ve daha sonra 2008 KPSS puanı Küçükçekmece Belediyesinde göreve başlayan …’ın söz konusu hizmetinin asalet tasdikinde sayılıp sayılmayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir. 
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” denilmekte, “Asli memurluğa atanma” başlıklı 58 inci   maddesinde ise, “Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, aynı Kanunun 159 uncu maddesinde, “Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.” denilmektedir.
Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, aday memur iken istifa eden personelin yeniden aday memur olarak atanması halinde adaylık süresinin tespitinde memuriyetten çekilmeden önce adaylıkta geçirdiği sürelerinde eklenmesi suretiyle hesaplanması gerektiği mütalaa edilmektedir.


Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy
Henüz yorum yazılmadı!