Arnavutça ve Boşnakça bilenlerde Yabancı Dil Tazminatı alabilecek

Yabancı dil tazminatı ödenen yabancı dil sayısı 23’ten 25’e çıktı.

Yabancı dil tazminatı almak için gerekli 23 dile yapılan ekleme ile artık Arnavutça ve Boşnakça bilen memurlar da yabancı dil tazminatı alabilecekler.

7/2/2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  ile  “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 4 üncü maddesi yeniden düzenlendi.

“Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları şarttır.” şeklinde yayımlanarak yürürlüğe giren 4’üncü madde ile tazminat ödenen yabancı dil sayısı 23’ten 25’e çıkarılmıştır.

yabancı dil tazminatı
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!