Disiplin cezası zaman aşımı süreleriyle ilgili önemli bir kararKurum tarafından 18.11.2013 tarihinde soruşturmacı görevlendirilmiş ve  20.12.2013 tarihinde soruşturmaya başlanmıştır. Soruşturma sonrasında, Diyanet personeline 1 yıl süreyle kademe ilerlemesi durdurulması cezası verilmiştir.

657'de yer alan hüküm gereğince, disiplin cezasına konu fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içinde soruşturmaya başlanılması zorunludur.

Cezanın iptali için açılan davada, cezaya konu yazının öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içinde soruşturmaya başlanmadığı gerekçesiyle, idare mahkemesince, ceza iptal edilmiştir.

Diyanet'in kararı temyiz etmesi üzerine Danıştay 5. Dairesi, Diyanet İşleri Başkanlığının 30.10.2013 tarihinde disiplin soruşturmasına başlanması yönündeki yazıyı temel alarak, 1 aylık zaman aşımı süresi içinde soruşturmaya başlandığına karar vermiş ve idare mahkemesi kararını iptal etmiştir.

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!