Diyanet Vakfı Burs İlanı

Belirlenecek her bir aileden bir öğrenci olmak kaydıyla 2013-2014 öğretim yılına mahsus olmak üzere 8 ay süreyle (Kasım-Haziran) aylık net 100’er TL Genel Burs verilecektir.
Başvuru için Tıklayınız

 1- GENEL BURS

Yurtiçindeki Devlet Üniversitelerine ilk defa eğitime başlayanlar ile bir üst sınıfa başarısız dersi olmadan geçenlerden Vakfımıza müracaat eden ve aşağıda belirtilen puanlama kriterlerine göre en yüksek puan alan öğrenciden başlamak suretiyle sıralama yapılacaktır. Buna göre belirlenecek her bir aileden bir öğrenci olmak kaydıyla 2013-2014 öğretim yılına mahsus olmak üzere 8 ay süreyle (Kasım-Haziran) aylık net 100’er TL Genel Burs verilecektir.

Değerlendirme Kriterleriİmam Hatip Lisesi Mezunu veya Hafız Öğrenciler

Annesi/Babası Diyanet İşleri Başkanlığı veya Türkiye Diyanet Vakfı Personeli Olan Öğrenciler

Ailesinin ikamet etmiş olduğu İl dışında okuyan öğrenciler

Annesi ve Babası Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı ) kapsamında olmayanlar veya Anne ve Babanın aylık maaşları toplamı, (Anne-Baba dahil olmak üzere) bakmakla yükümlü olduğu fert sayısına bölündüğünde öğrenci başına düşen net gelir aşağıda belirtilen tutar aralığına göre işaretlenmesi gerekmektedir.

Annesi ve Babası SGK Kapsamında olmayanlar

Öğrenci başına düşen Net geliri 0 – 199 TL arası olanlar

Öğrenci başına düşen Net geliri 200 – 399 TL arası olanlar

Öğrenci başına düşen Net geliri 400 – 599 TL arası olanlar

Öğrenci başına düşen Net geliri 600 – 799 TL arası olanlar

Öğrenci başına düşen Net geliri 800 – 999 TL arası olanlar

Yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıranların yerleşme puanı 400 ve üzeri olan öğrenciler (ilahiyat fakültesi dışındakilere 450 ve üzeri) ile ara sınıflar için YÖK’ün Eşdeğer Kabul ettiği 100’ lük sistem üzerinden 70 ve üzeri puanla bir üst sınıfa geçen öğrenciler

% 40 ve Üzeri Engelli Öğrenciler

Yetim veya Öksüz öğrenciler

Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesine bağlı Öğrenci Yurtlarında kalan öğrenciler

* Açık öğretim fakültesinin örgün öğretim bölümleri dışında kalanlar, yabancı uyruklu öğrenciler, Askeri/Polis okulları, Master/Doktora ile Uzaktan eğitim programındaki öğrenciler hariç.

2- ÖZEL DESTEK BAŞARI BURSU

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakfımızın faaliyetlerine öğrencilik süresince ve mezun olduktan sonra da gönüllü olarak yardımcı olmaları maksadıyla (gerektiğinde bu öğrencilerden uygun görülenler mezun olduktan sonra Vakfımız bünyesinde de istihdam edilebileceklerdir.)

İmam-Hatip Lisesi Mezunu veya Hafız olan öğrencilerden seçilmek kaydıyla, Hukuk, Tıp, Mühendislik (Yerleşme Puanı 350 ve üzeri olan Vakfımızca uygun görülecek Mühendislik Bölümlerinden), Mimarlık ve İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören ve üniversiteye ilk defa 2013 yılında kayıt yaptıran öğrenciler içerisinden müracaat edenlerin ÖSYM yerleşme puan sıralamasına göre en yüksek puan alan öğrenciden başlamak suretiyle belirlenecek öğrencilere* (bir üst sınıfa başarısız dersi olmadan dönem sonu not ortalaması YÖK’ün eşdeğer kabul ettiği 100’lük sistem üzerinden 70 ve üzeri puanla geçmek şartıyla) normal öğrenim süresince 8 ay süreyle (Kasım-Haziran) 300’er TL Özel Destek Başarı Bursu verilecektir.

* Bu öğrencilere özgü Şubelerimiz ve Vakıfça düzenlenecek her türlü faaliyet ve programlara katılma ile verilecek akademik çalışmaları yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır.

3- LİSANSÜSTÜ - AKADEMİK BURSU

Akademik seviyede eleman yetiştirilmesi maksadıyla,

İmam-Hatip Lisesi Mezunu veya Hafız olup yurtiçinde herhangi bir İlahiyat Fakültesinde Yükseklisans - Master veya Doktora öğrenimlerine ilk defa 2013 yılında kayıt yaptıran ve SGK Kapsamında herhangi bir işte çalışmayan (Din Görevlileri hariç) öğrencilerden;

- Lisans Bitirme Notu, Dil Puanı ve Akademik ve Lisansüstü Eğitim (ALES) sınavlarının ortalamasına göre en yüksek puan alan öğrenciden başlamak suretiyle belirlenecek Yükseklisans-Master öğrencilerine 300’er TL burs verilecektir.

(Bu öğrencilerin her kayıt yenileme döneminde öğrenimlerinin devam ettiğini ve SGK Kapsamında herhangi bir işte çalışmadıklarını belgelemeleri gerekmekte olup, bu öğrencilere normal öğrenim sürelerince uzatma olmaksızın toplam 2 yıl üzerinden her yıl 8 ay süreyle ödeme yapılır.)

- Yüksek Lisans Bitirme Notu, Dil Puanı ve Akademik ve Lisansüstü Eğitim (ALES) sınavlarının ortalamasına göre en yüksek puan alan öğrenciden başlamak suretiyle belirlenecek Doktora öğrencilerine 500’er TL burs verilecektir.

(Bu öğrencilerin her kayıt yenileme döneminde öğrenimlerinin devam ettiğini ve SGK Kapsamında herhangi bir işte çalışmadıklarını belgelemeleri gerekmekte olup, bu öğrencilere normal öğrenim sürelerince uzatma olmaksızın toplam 4 yıl üzerinden her yıl 12 ay süreyle ödeme yapılır)

*Bu öğrencilere özgü Şubelerimiz ve Vakıfça düzenlenecek her türlü faaliyet ve programlara katılma ile verilecek akademik çalışmaları yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır.

4- ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUĞU BURSU

Yurtiçindeki Devlet Üniversitelerine ilk defa eğitime başlayanlar ile bir üst sınıfa başarısız dersi olmadan geçenlerden Vakfımıza müracaat edenler içerisinden belirlenecek Şehit veya Gazi Çocuğu öğrencilerine 2013-2014 öğretim yılına mahsus olmak üzere 8 ay süreyle (Kasım-Haziran) aylık net 100’er Sosyal içerikli Burs verilecektir.

Bu öğrencilerin seçimi; 2013 yılında ilk defa kayıt yaptıran öğrenciden başlamak suretiyle ÖSYM Yerleşme Puanına göre en yüksek puan alan öğrenciden başlamak süretiyle sıralama yapılır, kontenjanın yine de dolmaması halinde ara sınıf öğrencilerin dönem sonu not ortalamasına bakılarak sıralama yapılır.

MÜRACAAT ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Müracaatlar 16 Eylül 2013 tarihinde başlayacak olup, 16 Ekim 2013 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

- Müracaatların değerlendirilmesi elektronik ortamda doldurulan formdaki bilgilere göre yapılacağından müracaatların hatasız, eksiksiz, başvuru kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Aksi halde herhangi bir düzeltme yapılamayacağından konu ile ilgili yazılı ve sözlü talepler dikkate alınmayacaktır.

- Belirlenen süre içerisinde herhangi bir sebeple elektronik ortamda müracaat yapamayan öğrencilerin yazılı talepleri dikkate alınmayacaktır.

- Başvuru kılavuzunda açıklanan şartları taşımadığı hâlde müracaat eden öğrencinin ismi aday burs listesinde ilan edilmiş olması öğrenciye kesin burs alma hakkı tanıdığı anlamına gelmez.

- Her bir öğrencinin sadece bir defa müracaat hakkı bulunduğundan, aday öğrenciye ait kimlik bilgilerinin mutlaka nüfus cüzdanına uygun olması, ayrıca T.C. Kimlik numarasının mutlaka doğru olarak yazılması gerekmektedir.

- Yapılan değerlendirme sonucunda aday burs kazanan öğrencilerden müracaatlarındaki beyanlara istinaden istenecek belgeler ile elektronik ortamda yapılan müracaatların karşılaştırılması sonucunda beyana uymayan bir durum tespit edilenlerin müracaatları iptal edilecektir.

- Genel Burs Kategorisi öğretim yılı ile sınırlı olduğundan 2012-2013 öğretim yılında Vakfımızdan bu kategoriden burs alan öğrenciler müracaatlarını yenileyeceklerdir.

- Genel Burs kategorisinde öğrenci başına düşen net gelir hesaplaması yapılırken ailenin Eylül 2013 ayına ait aylık maaşları toplamı, aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fert sayısına (Anne-Baba dahil) bölünerek hesaplama yapılacaktır.

- Açıköğretim fakültesinin örgün öğretim bölümleri dışında kalan öğrencilerin, Yabancı Uyruklu öğrencilerin, Askeri/Polis okulları öğrencilerin, Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrencilerin ve Uzaktan Eğitim programındaki öğrencilerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

- Öğretim kurumundan ayrılmanız, çıkarılmanız veya geçici olarak uzaklaştırılmanız, kayıt dondurmanız ile doktora veya master kategorisinde müracaat eden din görevlileri hariç asgari ücret ve üzeri düzeyde devamlı gelirle herhangi bir işte çalıştığınız tespit edilmesi halinde bursunuz iptal edilir.

- Vakfımızca verilen burslar karşılıksızdır.

- Bursiyerler ile ilgili ihtiyaç duyulması halinde bilgilendirme ve yazışmalar e-mail adresinden yapılacağından, müracaat formundaki mail kısmına aktif olarak kullandığınız maili mutlaka doldurmanız gerekmektedir.

- Müracaat ettikten sonra müracaat tarihleri arasında başvuru güncellemesi yapabilirsiniz.

- Hesap numaraları öğrencilerin kendi adlarına olması gerekmektedir. (Velisi veya başkası adına açılan hesap numarası olmayacaktır.)

(Bursiyerlere ait ödemeler sadece 00158 ile başlayan Vakıfbank Bankomat Hesap Numaralarına yapılmaktadır. Farklı bankalara ait hesap numaralarına burs çıksa dahi ödeme yapılamayacaktır.)

SONUÇLAR: Değerlendirme sonuçları Kasım 2013 ayı içerisinde www.diyanetvakfi.org.tr adresinde ilân edilecektir.

Başvuru için Tıklayınız

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!