Geçici ve sözleşmeli personel kadroya alınsın

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nda çalışan geçici ve sözleşmeli personelin kadroya alınması hakkında kanun teklifi verdi.
\"\"


MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nda çalışan geçici ve sözleşmeli personelin kadroya alınması hakkında kanun teklifi verdi.

Yılmaz\'ın verdiği kanun teklifi şu şekilde:

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

\"GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına tabi olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki son iki yıl içerisinde en az altı ay fiilen görev yapmış veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen fiilen görev yapmakta olan geçici personel, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlan taşımaları ve otuz gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki son iki yıl içerisinde Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında en az altı ay fiilen çalışmış veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen fiilen çalışmakta olan geçici işçiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarına geçirilir.

(3) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilidir.\"

MADDE 2- 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

\"GEÇİCİ MADDE 8- Bakanlığa tahsis edilen serbest mühendis kadrolarından boş bulunan 1850 adedine ve Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen serbest mühendis kadrolarından boş bulunan 939 adedine, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak atamaların dışında, 30/6/2012 tarihine kadar Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından atama yapılır.\"

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 29 Haziran 2011 tarihli ve 645 sayılı \"Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname\" ile yapılan düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları Yasası\'nın 4. Maddesinin (C) fıkrası ile çalışan geçici personellerin daha önceden siyasetçiler tarafından sürekli söz verilen kadroya atanmaları konusunda yaşanan beklentilerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

(1.) Bend ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki son iki yıl içerisinde en az altı ay fiilen görev yapmış veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen fiilen görev yapmakta olan geçici personel, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde genel şartları taşımaları ve otuz gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun Memur kadrolarına atanacaklarım kapsamaktadır.

(2.) Bend ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki son iki yıl içerisinde Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyon¬larında en az altı ay fiilen çalışmış veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen fiilen çalışmakta olan geçici işçiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten İtibaren otuz gün İçinde Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarına geçirileceğini kapsamaktadır.

(3.) Bend ile bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının yetkili olduklarını kapsamaktadır

Madde 2- Bu madde ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına ve Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen serbest mühendis kadrolarından boş bulunan kadrolara atama yapılmasını kapsamaktadır..

Madde 3- Yürürlük maddesidir.
Madde 4- Yürütme maddesidir.

Gönderen: gokhanefc

Sizden Gelenler
Düşük
 
Yüksek Toplam 5 oy
umuplu bekleyiş tarafından; 01-04-2012 19:39 tarihinde yazıldı...
 
benim çocuğum halk eğitimde ücret karşılığı kursiyer öğreticiliği öğretmenliği yaptı el sanatları mezunu iki yıl çalıştı her kurumda kadro hakları verilirken tecrübe kazanmış üstelik devlete çalışmış bu kişiler neden kadro haklarına kavuşturulmuyor anlayamıyoruz.bakınız milli eğitimde branşı olmayan öğretmenler açık derslere görevlendiriliyor tekstilden anlamayan bir öğretmene görev verilirse öğrenciye ne kadar verimli olabilir. ama halk eğitimde kurs eğiticiliği yapan branşındaki bir insan daha verimli olur. bian önce üniversilerin2 ve 4 yıllık elsanatları mezunu olupda halk eğitimde ders ücreti karşılığıda alıp görev verilen kişilere halk eğitimde görev verilerek binlerce boşta olan bu insanları sevindirinyada memur alımlarında hılı geçiş kolaylığı sağlayın adalet yarini bulsun derim
Misafir tarafından; 24-02-2012 18:06 tarihinde yazıldı...
 
müteahite çelışan hizmetli personelide katın
Misafir tarafından; 19-02-2012 23:33 tarihinde yazıldı...
 
sonuççç