Gösterge ve ek göstergeler (3)

Öğretmenlerin (EÖH), Avukatların (AH) ve Din Görevlilerinin (DH) maaşlarına ve emekli aylıklarına esas gösterge ve ek gösterge rakamları.

Genel İdare Hizmetleri (GİH) Sınıfına dahil memurlar ile Teknik Hizmetler (TH) ve Sağlık Hizmetleri (SH) sınıflarına dahil memurların maaşlarına ve emekli aylıklarına esas gösterge ve ek gösterge rakamlarını önceki iki gün süresince sizlerle paylaşmıştık.

 Bugün Öğretmenlerin (EÖH), Avukatların (AH) ve Din Görevlilerinin (DH) maaşlarına ve emekli aylıklarına esas gösterge ve ek gösterge rakamlarını yayınlıyoruz.

 Yarın da Emniyet Görevlilerinin (EMH), Mülki İdare Amirlerinin (MİAH) ve Müfettiş, Uzman, Kontrolör, Denetçi gibi kariyer meslek personelinin gösterge ve ek göstergelerini yayınlayacağız.

 Öğretmenlerin (EÖH), Avukatların (AH) ve Din Görevlilerinin (DH) maaşlarına ve emekli aylıklarına esas gösterge ve ek gösterge rakamları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

www.memuruz.biz

 

657 sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU

 

Göstergeler:

Madde 43 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/1 md.)

Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:

A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde gösterilmiştir.

 

 

                        

I Numaralı Cetvel

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU (1)

                                                                    Kademeler

      Dereceler              1            2             3            4            5            6             7            8             9

           1                     1320      1380      1440       1500        –             –            –             –            –

           2                     1155      1210      1265       1320     1380       1440         –             –            –

           3                     1020      1065      1110       1155     1210       1265      1320       1380         –

           4                       915        950        985       1020     1065       1110      1155       1210      1265

           5                       835        865        895         915       950         985      1020       1065      1110

           6                       760        785        810         835       865         895        915         950        985

           7                       705        720        740         760       785         810        835         865        895

           8                       660        675        690         705       720         740        760         785        810

           9                       620        630        645         660       675         690        705         720        740

         10                       590        600        610         620       630         645        660         675        690

         11                       560        570        580         590       600         610        620         630        645

         12                       545        550        555         560       570         580        590         600        610

         13                       530        535        540         545       550         555        560         570        580

         14                       515        520        525         530       535         540        545         550        555

         15                       500        505        510         515       520         525        530         535        540

 

B) (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/2 md.; iptal: Ana. Mah.\'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/2 md.) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf  veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

(Değişik: 23/2/1995 - KHK - 547/7 md.)

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1\'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır. 

 

 

I SAYILI CETVEL

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER

 

 

 

 

 

IV-

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI (EÖH)

 

 

 

 

 

 

 

UNVANI

DERECE/KADEME

 

 

GÖSTERGE

 

EK

GÖSTERGE

 

b)

 

Öğretmen,

Diğerleri

 

 

www.memuruz.biz

 

1/4

2/1

3/1

4/1

5/1

6/1

7/1

8/1

 

1500

1155

1020

915

835

760

705

660

 

 

3000

2200

1600

1100

900

800

500

450

 

 

 

 

I SAYILI CETVEL

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER

 

 

 

 

 

V-

 

AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI (AH)

 

 

 

 

 

 

 

UNVANI

DERECE/KADEME

 

GÖSTERGE

 

EK

GÖSTERGE

 

 

 

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

 

 

www.memuruz.biz

 

1/4

2/1

3/1

4/1

5/1

6/1

7/1

8/1

 

1500

1155

1020

915

835

760

705

660

 

 

3000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

 

 

 

 

I SAYILI CETVEL

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER

 

 

 

 

 

VI-

 

DİN HİZMETLERİ SINIFI (DH)

 

 

 

 

 

 

 

UNVANI

DERECE/KADEME

 

 

GÖSTERGE

 

EK

GÖSTERGE

 

 

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;

 

 

 

 

 

a)

 

En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları

 

 

www.memuruz.biz

 

1/4

2/1

3/1

4/1

5/1

6/1

7/1

8/1

 

 

1500

1155

1020

915

835

760

705

660

 

3000

2200

1600

1100

900

800

500

450

 

b)

 

Yukarıda belirtilenler dışındaki yüksek öğrenim mezunları

 

www.memuruz.biz

 

1/4

2/1

3/1

4/1

 

 

1500

1155

1020

915

 

 

2200

1600

1100

800

 

c)

 

Diğerleri

 

www.memuruz.biz

 

1/4

2/1

3/1

4/1

 

 

1500

1155

1020

915

 

 

1500

1100

800

650

 

 

İlgili Diğer Meslek Alanları için yayınladığımız Gösterge ve Ek Göstergeler

Memurların gösterge ve ek göstergeleri (1)

Gösterge ve ek göstergeler (2) 

Gösterge ve ek göstergeler (3)


Düşük
 
Yüksek Toplam 3 oy
Misafir tarafından; 04-05-2017 00:33 tarihinde yazıldı...
 
dini yüksek öğrenim adında ösym nin bir fakültesi bulunmamaktadır. Bu halk arasındaki bir tabirdir. Herhalde kastedilen ilahiyat FAKÜLTELERİDİR. Din Görevlilerin ilahiyat dışında çok sayıda lisans mezunu var. dolayısıyla TÜM LİSANS MEZUNLARI İMAMLARIN EK GÖSTERGELERİ EŞİT OLMALIDIR.
Misafirşükrü tarafından; 21-01-2016 16:50 tarihinde yazıldı...
 
7/3 lise mezunu Göstegem ne olmalı
Misafir tarafından; 12-05-2012 11:21 tarihinde yazıldı...
 
1/4 derece ve 33 yıllılk öğretmenim. Emekli olmaya korkuyorum. Emekli maaşı 1300 lira. Yaşlılıkta
nasıl geçineceğiz. Yetkillilere duyurulur...
Misafir tarafından; 09-05-2012 16:24 tarihinde yazıldı...
 
Kardeşim ellerine ve dillerine sağlık güzel bir konuya değindiniz. İlave olarak ben birşey ekleyeyim.1/4\'üne geldiği halde yıllarca tabiri caizse yerinde badanaj yapan memurlara kademe ilerlemesi yerine neden başka formül bulunmuyor? Örneğin kademe ilerleme durumu yoksa bir yıl boyunca buşunamı çalışacak enazından tazminat farkı verilmelidir.
Misafir tarafından; 07-05-2012 13:58 tarihinde yazıldı...
 
Sayın yetkili kamu çalışanları ile ilgili çok güzel bilgiler yayınlıyorsunuz. Birde yayınladığınız hizmet sınıflarının özel hizmet tazminat oranlarını yayınlasanız ücret adaletsizliğinin nereden kaynaklandığı net olarak ortaya çıkardı. Ücret adaletsizliğini eğer çözmek istiyorlarsa GİH sınıfının özel hizmet tazminatı oranları da diğer hizmet sınıflarına eşitlenirse o zaman adalet sağlanır ve başka yerde aramaya gerek kalmaz. Neden üniversite mezunu şefler 3. dereceden aşağıya inemiyor 1. derece kadro ihdas edilmiyor ve özel hizmet tazminat oranı %60 dan % 100\' e çıkarılmıyor. Bu konunun yetkili sendikalara duyurulur. Adalet herkese lazım.