Hangi Kurumları Tercih Etmeliyim

KPSS Alımlarında Hangi kurumları tercih etmeliyim, Kurumların birbirlerine göre avantajları nelerdir?
Kullanıcılarımız son bir kaç günde bizlere hangi kurumu seçmeleri gerektiğini hangisinin daha iyi olacağını sormaktalar. Öncelikle belirtmek gerekir ki kişisel beklentiler bu soruların cevaplanmasında temel kıstastır. Ücret, yükselme, sosyal ve mali haklar bu soruların cevaplanmasındaki en temel gösterge olarak kabul edilmekle beraber arka planda en önemli  husus atlanır: Amir. Hangi kuruma çalışırsanız çalışın ilk olarak beraber çalıştığınız amiriniz- ikinci olarak daha üstteki amirler  iş yerindeki arkadaşlarınız iş havanızın en önemli kriterleridir. Bazı kurumlar yüksek ücret verir ama çalışma barışı iyi değildir.  Herkes herkesin huzurunu bozmak için elinden geleni yapmaktadır. Bazı kurumlarda personel genel olarak çok kaba davranan kişilerden oluşmaktadır.  

Daha üstteki amirler, Kurumun havasını tamamen değiştirebilir. Bununla birlikte yükselebilme durumu gibi hususlarda amirlerin davranışları çok önemlidir. Amir uygun görürse görevde yükselme sınavları sık sık açılmaktadır. Amir isterse bu tür sınavlar kolay kolay açılmamaktadır. Daha düne kadar hiç görevde yükselme sınavı açılmamış olan bir çok kurumda, amir değişince hemen görevde yükselme sınavı açmıştır. Hiç sınav açılmayan kurumlardaki amir değişikliği bütün havayı değiştirmiştir. Bu nedenle amirlerin durumunda göre çok şey değişebildiği için hangi kurularda yükselme olanağı daha yüksektir sorusuna net cevap vermek mümkün değildir.

Kılavuza bakıldığı takdirde ortaöğrenim, önlisans mezunları için kurum kurum analize aşağıda yer verilmiştir. Lisans için analizimizi yarına yetiştirmeye çalışacağız

Tayin açısından olaya bakıldığında, üniversiteler, il özel idareleri, belediyeler gibi kurumlarda tayin hususunda zorluklar yaşanacaktır. Bu durum da aşağıdaki yazımızda inclenmiştir.  Devlet Opera ve Balesi Gn. Md., MKE gibi her yerde teşkilatı olan kurumlarda teşkilatın var olduğu yerlere tayin imkanı diğer yerlere ise kurumlar arası naklen geçmek gerekmektedir.

Diğer kurumlarda tayin imkanı daha rahattır.

Kurumlar arası naklen geçmek demek, çalıştığınız kurumdan başka bir kuruma haklarınız kaybolmadan  geçmek demektir Bunun için de geçeceğiniz kurum sizi kabul edecek ve kurumunuz da muvafakat verecektir. KİT ler için  KPSS ile geçmelerde muvafakata gerek olmamakla beraber KPSS olmaksızın geçmelerde kişiye göre muvafakat talep edilmektedir.

Huzur açısından olaya bakıldığında ise işini yapmayana hiçbir yerde huzur olmaz diyerek, belediyelerde siyasi havanın etkili olacağı, üniversitelerde genel olarak rahat bir iş ortamının olacağını, Yüksek Seçim Kurulunda seçimler zamanında yoğun diğer anlarda rahat olunacağını, Devlet Opera ve Balesi Gn Md.  gibi kurumlarda rahat bir ortamın olacağını rahatlıkla belirtebiliriz. Buna karşılık MKE gibi KİT lerde ise sosyal hakların daha iyi olacağını, lojman ve servis imkanının mevcut olabileceğini belirtmek gerekir.

İl Afet  ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Müdürlükleri personeli valilik emrinde il merkezinde çalıştırılacaktır. Maaşta standart ek ödeme dışında bir ödeme kalemi yoktur. Diğer il afet müdürlüklerine tayin şansı vardır. Aynı zamanda asil memur olduktan sonra kurumlar arası naklen geçebilir. KİT lere de açıktan atanma şansı vardır.

İl Özel İdareleri de il merkezinde valilik emrinde çalışan personeldir. Tayin şansı yoktur. Buna karşılık asil memur olduktan sonra kurumlar arası naklen geçebilir. KİT lere de açıktan atanma şansı vardır.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü personeli il merkezinde çalıştırılacaktır. Maaşta standart ek ödeme dışında bir ödeme kalemi yoktur. Diğer il afet müdürlüklerine tayin şansı vardır. Aynı zamanda asil memur olduktan sonra kurumlar arası naklen geçebilir. KİT lere de açıktan atanma şansı vardır.

Üniversite  personeli il merkezinde çalıştırılacaktır. Maaşta standart ek ödeme dışında bir ödeme kalemi yoktur. Diğer il afet müdürlüklerine tayin şansı vardır. Aynı zamanda asil memur olduktan sonra kurumlar arası naklen geçebilir. KİT lere de açıktan atanma şansı vardır.

Belediye personeli, belediyenin olduğu yerde istihdam edilecekler. Maaşta standart ek ödeme dışında bir ödeme kalemi yoktur. Diğer il afet müdürlüklerine tayin şansı vardır. Aynı zamanda asil memur olduktan sonra kurumlar arası naklen geçebilir. KİT lere de açıktan atanma şansı vardır.

TİGEM, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü,  Eti Maden İşletmeleri, DMO, Türkiye  Vagon Sanayi A.Ş, Türkiye  Lokomotif Sanayi A.Ş, EBK,  Çay İşletmeleri Gn Md, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş, Elektrik Üretim A.Ş, Eti Maden İşletmeleri le MKE, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü birer KİT tir. Burada sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilecekler. 399 a tabi sözleşmeli personel bir 4/B sözleşmeli personel değildir. Aradaki farkı yarın ki yazımızda yayınlayacağız. Kısaca memuriyete en yakın istihdam şeklidir. Memur ortalama 1.700 TL civarında maaş alır. Lojman imkanı ve servis imkanı vardır. Tayin imkanı, teşkilatının olduğu iller için vardır. KİT lere naklen açıktan atanma imkanı vardır. Buna karşılık 657 ye tabi memur kadrolarına atanma imkanı yoktur.

Bayındırlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı,  SHÇEK da maaş dışında standart bir ek ödeme vardır. Tayin imkanı vardır. Aynı zamanda asil memur olduktan sonra kurumlar arası naklen geçebilir. KİT lere de açıktan atanma şansı vardır.

Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı maaş dışında standart bir ek ödeme vardır. Tayin imkanı sınırlıdır. Aynı zamanda asil memur olduktan sonra kurumlar arası naklen geçebilir. KİT lere de açıktan atanma şansı vardır.

Aile ve Sosyal Araştırmalar Gn Md ile DPT;  maaş dışında standart bir ek ödeme vardır. Tayin imkanı yoktur. Aynı zamanda asil memur olduktan sonra kurumlar arası naklen geçebilir. KİT lere de açıktan atanma şansı vardır.

Yargıtay ve  Danıştay da ise maaş dışında adli hizmetler için bir ödeme kalemi vardır. Tayin yoktur. Memur için  normal kurumlardan yaklaşık 200 TL daha fazladır. Servis imkanı vardır. Lojman konusunda çok rahat olunduğunu ifade edemeyiz. Asil memur olduktan sonra  kurumlar arası naklen geçilebilir. KİT lere de açıktan atanma şansı vardır.

Karayolları Genel Müdürlüğü  ile Maden Tetkik Arama Gn Md. DSİ Gn Md, Tapu ve kadastro genel müdürlüğü, maaş dışında standart bir ek ödeme vardır. Tayin imkanı yoktur. Aynı zamanda asil memur olduktan sonra kurumlar arası naklen geçebilir. KİT lere de açıktan atanma şansı vardır. Her iki kurumun servis imkanı vardır. Kurumlarda lojman imkanı da vardır.

Adalet Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında  personelinin tayin imkanı vardır. maaş dışında adli hizmetler için bir ödeme kalemi vardır. Tayin yoktur. Memur için  normal kurumlardan yaklaşık 200 TL daha fazladır. Servis imkanı vardır. Lojman konusunda çok rahat olunduğunu ifade edemeyiz. Asil memur olduktan sonra  kurumlar arası naklen geçilebilir. KİT lere de açıktan atanma şansı vardır.

Gümrük Müsteşarlığı ise kamu kurumları içinde en iyi ek ödemesi olan kurumlardan biridir. Servis imkanı vardır. ve tayin imkanı birimlerinin olduğu illerde vardır. Asil memur olduktan sonra  kurumlar arası naklen geçilebilir. KİT lere de açıktan atanma şansı vardır.

Sağlık Bakanlığı, il, ilçelere kadar uzanan bir teşkilatı vardır. Bu sebple tayin imkanı da vardır. Personele döner sermaye ödemesi yapılmaktadır. Bu ödeme, standart olan ek ödemenin altında olursa aradaki fark daha sonra ödenmektedir.  Lojman imkanı sınırlıdır. Servis imkanı atandığınız birime  ve güzelgaha göre değişir.  Asil memur olduktan sonra  kurumlar arası naklen geçilebilir. KİT lere de açıktan atanma şansı vardır.
Düşük
 
Yüksek Toplam 2 oy
7 bela hüsnü tarafından; 09-11-2014 12:53 tarihinde yazıldı...
 
bu haberin devamı yapıldı mı lisans mezunları için olan kısmı?
Misafir tarafından; 01-02-2011 09:06 tarihinde yazıldı...
 
http://www.vesa58.somee.com/deneme.aspx

Adresinden tercih yapabilirsiniz. Arkadaşın biri hazırlamış... Buradan yerleştirme sonucunu deneyebilirsiniz..hemde ölü tercih yapmamak için iyi olur