İnternet’i Doğru Anlamak

Çağımız \"internet çağı\".İnternet, insanların her geçen gün gittikçe artan bilgiyi saklama, paylaşma veona kolayca ulaşma isteği sonucunda ortaya çıkmış bir teknolojidir.
İnsanlar arasındailetişimi, dertleşmeyi sağlayan ve maalesef bazen kötüye kullanılan, sanal,evrensel bir \"ağ\" sistemi.İnternet günlük hayatımızı çok fazla birbiçimde etkiliyor ve şekillendiriyor. İnternet ortamı bu gün bir bilgi ortamıhaline gelmiştir. Arayıp bulmasını bilenler için internette bulunmayacakbilgi yok gibidir. Bir tuşa basarak dev bir kütüphaneye ulaşırız.

Her alanda olduğugibi eğitim ortamlarında kullanılabilecek olan bilgi ve iletişim teknolojileriarasında internet önemli bir yer tutmaktadır. Giderek artan sayıda insan,sadece işlerinde değil, arkadaş ve akrabalarıyla iletişimlerinde internetiyoğun olarak kullanıyor. Sosyal iletişim ya da sosyal paylaşım sitelerininpopülerliği giderek artıyor. Sosyal medya olaraktan adlandırılan internetedayalı gruplar, ülkenin dört bir yanında aynı konulara ilgi duyan bireyleri biraraya getiriyor.

Sosyal medyadansonra insan hayatında birçok şey değişmeye başladı. Sosyal medya grupları çoğuzaman örgütsel bir yapıya kavuşup baskı grupları oluşturup günümüzde ülkeleriderinden sarsa biliyor. Birçok insan internet\'in, sosyal ilişkiler kurmada;sınırları ortadan kaldıran yeni fırsatlar sağladığına inanıyor. Birbirini hiçtanımayan insanlar arasındaki bu yapay arkadaşlıklar ise çoğu zamaneleştirilmektedir. Aynı zamanda bilgisayar oyunu ve internetin çekiciliği,arkadaş ve tanıdıklarla olan yüz yüze etkileşim zamanını silip süpürdüğü konusukamuoyunda sıkça tartışma konusu olmaktadır. İnternet kullanımının günlük hayattafazla yaygınlaşması sonucu, hastalık yapabilecek ölçüde bağımlılık yolaçmaktadır.

Yoğun internetkullanımı aile ile olan iletişimi azaltmakta; çevredeki arkadaşlarla olanbirlikteliği azalttığı, yalnızlığı artırdığı ve daha çok depresyona nedenolduğu yapılan birçok aştırmayla ortaya konmuş bir gerçektir. İnternet\'ininsanlar üzerindeki olumsuz etkilerini araştıran bilimsel sonuçları göz ardıedemeyeceğimiz ise gün gibi ortadadır.

İnternet\'ininsanları, güçlü yüz yüze iletişimin yerine basit toplumsal bağlantılarıkoymaya yöneltmiştir. Günümüzde internet sosyal temasın yerini almaktadır;tıpkı eğlenmenin bir biçimi olan televizyonun sosyal çekilmeye neden olmasıgibi. Sanal sevinçler, sanal üzüntüler, sanal kimlikler...

Çoğuna göre boşunavakit kaybı... Böyle diyorlar. Sanalı gerçek yapan bilgisayar denen makineleregerçeklik kazandıran yine biz insanlar değil miyiz? İnternet\'in hayatımızagetirdiği sayısız kolaylıklar kadar çeşitli sorunlara da neden olduğu bir gerçektir.İnternet hayatımıza girdikten sonra ondan kopamaz olduk...

İnternetkullanıcılarının bu teknolojinin hayatımız üzerindeki etkilerini ciddiyealmaları gerekmektedir. İnternet, hem faydalı hem de zararlı insan yapısı birsistemler bütünü. En iyisi, internetle birlikte yaşamayı öğrenmek, düzgünkullanarak insanlığa, milletlere yaramasını sağlamak, faydalarını zararlarınınüstüne çıkarmak gerekir. Sınırsız ve kontrolü çok zor olan sanal alemin eğiticiözelliğinin topluma benimsetilmesi hepimizin faydasına olacaktır.

İbrahim Ali UÇAR
Sizden Gelenler
Düşük
 
Yüksek Toplam 12 oy
Henüz yorum yazılmadı!