Memurlar ile Sözleşmeli Personel arasındaki farklar

Memurlar ile Sözleşmeli Personel arasındaki farklar
Kamunun istihdam politikasında özellikle son yıllarda sözleşmeli personel uygulamasını genişletme politikası izlendi.
Aslında, Devlet Memurları Kanununda istisnai ve dar mahiyette olması gereken sözleşmeli personel  uygulaması 2007 yılına kadar sınavsız olarak 657/4-B sözleşmeli istihdam edilme politikası, sonrasındada KPSS puanına göre merkezi yerleştirme usulüne göre genişletildi.

Uygulanacak proje kapsamında temininde güçlük çekilen uzman personelin istihtamını öngören 657/4b sözleşmeli pozisyonlar, öğretmenlik ve sağlık hizmetlerine de genişletilince beraberinde bir çok sorunuda getirmiş oldu. 2008 yılında 657/ 4-C statüsünde (geçici sözleşmeli ) çalışan çoğu personel 657/4-B maddesi kapsamına alındı. Son kez de 632 sayılı KHK ile 4-B\'li personelin büyük bir kısmı 657/4-A kadrosuna alındı.

632 sayılı KHK ile 4 Haziran 2011 tarihinde 657/4-B pozisyonunda çalışmakta olan sözleşmeli personel, 657/4-A memur kadrolarına atandı ve aday memurluk sürecinden de muaf tutuldular.

Memur (657/4-A) ve sözleşmeli personel ( 657/4-B) statüleri arasındaki başlıca farklar:

-Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4(A) maddesine göre istihdam edilmekte iken,sözleşmeli personel aynı Kanunun 4(B) maddesine göre istihdam edilmektedir.

-Sözleşmeli personel yıllık hizmet akti ile çalışır,fakat  memurlar için hizmet akti sözkonusu değildir.

-Memurlar sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 4(c) maddesine , sözleşmeli personel ise 4(a) maddesine tabidir.Sözleşmeli personel işçiler gibi 4(a) maddesine tabi olmalarına rağmen, maaşlarından işsizlik sigortası kesintisi yapılmaz.

-Sözleşmeli personelin ücretleri kurumlara ve ünvanlara  göre değişen  belli skalalara göre ödenmekte iken, memur maaşları  ,derece-gösterge esaslı, memurlara özgü genel bir sisteme göre ödenmektedir.

-Memuriyete yeni başlayanlar için geçerli olan aday memurluk ve asalet tasdiki, sözleşmeli personel için sözkonusu değildir.

-Sözleşmeli personel uygulamasında taraflar sebep göstermeksizin ,bir ay öncesinden ihbar etmek şartıyla sözleşmeyi karşılıklı feshedebilirken, memurlar ise ancak atamaya yetkili makamın  onaması halinde istifa (çekilme) edebilir, istifadan sonra tekrar memuriyete dönmek için başvurabilirler.

-İstifa eden memurun memurlua tekrar dönebilmesi mümkün iken, sözleşmeli personelin göreve tekrar dönme hakkı yoktur.

-Kurum içinde yer değiştirme hakkı dışında,her iki kurumun karşılıklı muvafakat vermesi halinde memurların kurum değiştirmesi de mümkün iken, sözleşmeli personelin sadece kendi kurumu içinde naklen tayini sözkonusu olabilir.

-Bazı ücret unsurları vergiye tabi olmadığı için memurların vergi kesintileri sözleşmeli personele göre oldukça düşüktür.

-Aylık vergi matrahları düşük olduğu için ( ortalama 700-800 TL)  bir memur yılın 11. veya 12. aylrında bir üst gelir vergisi dilimine dahil olur iken, sözleşmeli personel 5-6. aylarda üst vergi dilimine girmektedir. Bu durumda, sözleşmeli personelden yıl bazında memurlara göre daha fazla vergi kesintisi yapılır.

-Memurların istirahat raporları kanun gereği makam onayı ile sağlık izinine çevrilir. Sağlık izinleri, belli gün sayısı ile orantılı,  ek tazminatlarda kısmi kesinti dışında önemli bir kesintiye yol açmaz. Ancak ,sözleşmeli personelin iki günden fazla istirahat raporu almaları durumunda maaşları kesilir, karşılığında SGK\'ndan işgöremezlik ödeneği alırlar.

-Memurların yıl içinde kullanmadığı yıllık izin haklrı diğer yıla devredilirken, sözleşmeli personelin yıllık izinleri ait oldukları yıl için geçerli olur ve bir sonraki yıla devretmez.

-Memurların ilgili mevzuatlarından dolayı iş güvenceleri sözkonusu iken, sözleşmeliler için özel bir iş güvencesi yoktur.

Ancak,uygulamada; kamuda çalışan herkes gibi sözleşmelilerin de, kamu hizmetlerinde süreklilik esastır ilkesine paralel olarak fiili güvenceye sahip oldukları değerlendirilmekte, memurların memuriyetten çıkarılmalarına neden olan rüşvet,hırsızlık,yüz kızartıcı gibi suçlar dışında sözleşmeleri kesinlikle  fesh edilmemektedir.


4c
Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy
Misafir tarafından; 22-05-2017 21:10 tarihinde yazıldı...
 
4/b lilerin kısacası anasını zikiyorlar asgari ücrete talim ettriyorlar asgari ücretten az bi mitar fazla
fatma tarafından; 10-01-2017 10:36 tarihinde yazıldı...
 
4B Sözleşmeli kadın memurun süt izni nekadar.yarım gün süt izni uygulamasından yararlanmıyorlarmı.
Misafir tarafından; 26-09-2016 14:48 tarihinde yazıldı...
 
Bunlar bazıları evlilik izni süt izni tayin vs her konuda sözleşmeli magdurdur ve bu 3 yıldır devam etmektedir sözleşmeli personelin maaşı kadroludan 70 80 ytl düşüktür ve birlik olmaz isek kadro gelmeyecektir sözleşmeli arkadaşlarımı birlik olmak için facebookda 657/4B düşünce ve etkinlik platformu diye bir grup var etkinlikler yapıyoruz katilirsaniz seviniriz tsk ederim
Misafir tarafından; 19-08-2016 12:20 tarihinde yazıldı...
 
sözleşmeli kadın personelin süt izni ne kadardır?
Misafir tarafından; 02-12-2015 07:25 tarihinde yazıldı...
 
657 sayılı kanunun 4B maddesi ve 7/15754 sayılı kararnamenin değişik 14 maddesine göre çalışan emekli / çalışanın emekli maaşı kesilir mi?