ÖSYM, 2016 hakim savcılık sınavı sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, 2016 hakim savcılık sınavı sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, 2016 hakim savcılık sınavı yeniden değerlendirme sonuçlarını açıkladı.


2016 Adalet Bakanlığı Sınavları Yeni Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

24 Aralık 2016 tarihinde yapılan 2016 Adalet Bakanlığı Sınavlarında yer alan bazı soruların iptali istemiyle açılan dava sonucu yapılan yargılama neticesinde; Danıştay 5. Daire Başkanlıkları kararı ile; temyiz isteminin kısmen kabulü ile Ankara 9. İdare Mahkemesi Başkanlığının kararının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testinin 3. sorusuna karşılık gelen soru yönünden (Temel Soru Kitapçığındaki dizilime göre) bozulmasına ve ilgili sorunun iptaline karar verilmiştir.

Bu itibarla Danıştay 5. Daire kararının uygulanmasını teminen 2577 Sayılı Kanun'un 20/B maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları, söz konusu sınava katılan kişilerin lehine sonuç doğuracak şekilde uygulanır."

hükmü dikkate alınarak söz konusu karar sınava katılan tüm adaylar yönünden uygulanarak yeni değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını 27 Aralık 2017 tarihinde saat 16:45'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adayların bilgisine sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yeni Değerlendirme Sonuçları


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!