Resmi evraklar gizlenebilir mi?

Resmî evraklara ulaşmak bazen zulüm şeklini alabiliyor. Dilekçe üstüne dilekçe yazılıyor ama cevap yok. Özellikle idareci görevlendirme ve görevden alma sürecinde herkes kurumlardan birtakım belgeler istedi.
Ya bu talepler savsaklandı ya sümen altı edildi ya da zamanından sonra cevaplar verilerek kasıtlı davranıldı. İşgüzar idarecilerden belge almak, deveyi hendekten atlatmaktan zor! Hele hele MEB’ de koltuklar, ehli olmayanlara dağıtılınca bu durum iyice zorlaştı. Kanun kural tanımayan yönetimler, küçük dağları kendilerinin yarattığını sanıyor ama yasalar bakın ne diyor:

İnanmasanız da devletimiz anayasada defalarca tanımı bulunduğu üzere demokrasilerin temel özelliklerinden şeffaflığı kendisine ilke edinmiştir. Yönetim anlayışları, çağdaş normlar gereği şeffaftır. Hiçbir uygulama veya işlem gizli kapaklı yapılamaz. Muhataplarının bilgisi ve ilgili birimlerin izni dâhilinde başlar ve bitirilir. 


Meclisin kapalı oturumlarına ait tutanaklar bile Meclis İçtüzüğü’ nün 71. maddesine göre 10 sene sonra açıklanmak zorundayken kendini Kafdağı’ nda zanneden bilmem neredeki okul müdürü kurum.net sistemi üzerinden gelen veya özlük dosyasındaki sıradan bir evrakı meslektaşından saklıyor. Bunlar sırdan evrakla sıradan evrakın farkını anlamış değiller! Şimdi yeni yasa gereği otobanda makas atan sürücülerden akıl sağlığı raporu istenecek ya bu okul müdürlerinden de istensin. 

Zaman zaman karşılaşıyoruz, öyle idarî işlemler oluyor ki kamuoyunun gerginliği had safhaya ulaşıyor. Böyle durumlarda öğretmen olduğumuzu hatırlatmak isterim. Ortak akıl oluşturarak sağduyuyla çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Bu devlet ya da o koltuk hiç kimsenin babasının malı değil!

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’ nun 4. maddesinde ‘‘Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.’’ denilmektedir. Devamında 5. maddede ‘‘Kurum ve kuruluşlar, bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.’’ hükmü getirilmiştir ki yönetimlerin keyfî uygulamalarının önüne 4982 sayılı kanun set çekmiştir. 

Bahse konu evraklara ulaşmak için süre sınırlandırılması bulunuyor. Aynı kanunun 11. maddesinde bu süreler tek kurumdan istenen belgeler için 15, birden fazla kurumu ilgilendiren belgeler için 30 iş günü olarak sınırlandırılmıştır. (Burada süreç, takvim değil iş günü şeklinde işliyor.) 

Yeri gelmişken dilekçe vermenin anayasal bir hak olduğunu, 3071 sayılı yasayla vatandaşlarımıza tanımlandığını belirtelim. Buna aykırı davranmanın Türk Ceza Kanunu’ nun ‘‘Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi’’ başlıklı 121. maddesinde ‘‘Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde fail hakkında 6 aya kadar hapis cezasına hükmolunur.’’ şeklinde açıklanmıştır. Dolayıyla resmî bir evrakı saklamaya çalışmanın hapis cezasına kadar yolu vardır.

Yücel ÖNDER


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!