TCDD raylı sistemler mezunları için açıklama yaptı

Türkiye iş kurumununca ülke düzeyinde çıkılan ilan sonucu, kuruluşumuz işyerlerine sözlü sınav sonucu işe alınacak işçiler hakkındaki açıklama

RAYLI SİSTEMLER MESLEK LİSESİ VE MESLEK YÜKSEK OKULU BÖLÜMÜ MEZUN LARININ DİKKATİNE

PERSONEL VE İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE İŞ KURUMUNUNCA ÜLKE DÜZEYİNDE ÇIKILAN İLAN SONUCU, KURULUŞUMUZ İŞYERLERİNE SÖZLÜ SINAV SONUCU İŞE ALINACAK İŞÇİLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMA


                                            İŞÇİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


1- MESLEK TANIMLARI VE GÖREVLERİ HAKKINDA KISA BİLGİ;

MAKİNİST İŞÇİSİ: Kullanmaya yetkili oldukları cer araçlarını gar ve istasyon sahaları ile teşkilat garları arasında gece-gündüz en iyi bir şekilde işletme talimatlarına göre kullanmak, trafik ile ilgili işlemleri yapmak, kontrol ve bakımlarını yapmak, gerektiği yerde makas hizmetlerini yapmak.

TREN TEŞKİL İŞÇİSİ: Tamamı açık alanlarda her türlü şartlarda olmak üzere yolcu ve yük vagonlarının birbirine bağlanarak tren haline getirilmesi ya da trenlerin ayrılması, trenlerin manevra hizmeti ve emniyeti ile makasların kullanılması ve temizliği hizmetlerini vermek veya trenlerde aynı işlerde görevlendirilmek.

MEKANİK VASITA TESİS CİHAZ VE VİNÇ OPERATÖRÜ: Demiryolu hatlarında, yol yapım, bakım ve onarım araçlarını kullanmak, bakım ve tamirlerini yapmak, sevkleri esnasında trene bağlamak, ayırmak ve refakat etmek, trafik ile ilgili işlemleri yapmak.

ELEKTRONİK İŞÇİSİ: Çeken ve çekilen demiryolu araçlarının elektronik aksamının bakım onarım ve kontrol işlerini yapmak.

2- TAHSİL DURUMU
a) Makinist İşçiliği ana sanat kolunda işe alınacak işçiler, Meslek Yüksek Okulları Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Meslek Lisesi Raylı Sistemler Makine Bölümü, Raylı Sistemler Mekatronik Bölümü,
b) Elektronik İşçiliği ana sanat kolunda işe alınacak işçiler, Meslek Yüksek Okulları Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Meslek Lisesi Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Bölümü,
c) Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörlüğü işe alınacak işçiler Meslek Yüksek Okulları Raylı Sistemler Yol Teknolojisi,
d) Tren Teşkil İşçiliği işe alınacak işçiler Meslek Yüksek Okulları Raylı Sistemler İşletmeciliği, Meslek Lisesi Raylı Sistemler İşletme Bölümü,
mezunlarından alınacaktır.

3- TÜRKİYE İŞ KURUMUNA MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARI DİKKATLİCE OKUMALARI ÖNEMLE DUYURULUR

Türkiye İş Kurumu aday listelerinde ilan edilenler, son başvuru tarihinden 5 (beş) gün sonra başlamak üzere, bir hafta içerisinde, sözlü sınava katılabilmek için nüfus cüzdan kayıt örneği, iyi hal vesikası (Cumhuriyet Savcılığından), tahsil, askerlik (terhis, tecil veya muaf), KPSS sonuç belgelerinin birer suretini,

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Haydarpaşa / İSTANBUL,
TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Behiçbey / ANKARA
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Alsancak/ IZMİR,
TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü SİVAS,
TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü MALATYA,
TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Personel ve idari İşler Müdürlüğü ADANA,
TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR
adreslerinden birine teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınav tarihinin www.tcdd.gov.tr Web sitemizde ilan edilecektir.

Kuruluşumuzda görev alacak işçi personelin 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve deneme süresi 1 aydır.

Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olan;

Makinist İşçiliği, Tren Teşkil İşçiliği ve Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve Vinç Operatörü sanat kolunda işe alınacak işçi personel adaylarından ayrıntılı olarak tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış), İşitme Odiyometri sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç metreden duyduğu belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Ayrıca bu personel Psikoteknik muayenesine tabi tutulacaktır. Elektronik işçiliği sanat kolunda işe alınacaklarda ise tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurulu raporu istenecektir.

Bu raporlar Kuruluşumuz Sağlık Müdürlüklerince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi uyarınca incelenecek olup sağlık durumları uygun olmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.

Makinist işçiliği ve Tren Teşkil işçiliği ana sanat kollarında İlk defa işe alınacaklardan, deneme süresi sonunda başarısız olanlar ile meslekleri ile ilgili olarak açılacak hizmet içi eğitim ve kurslarda başarısız olanların iş sözleşmeleri feshedilecektir.

Makinist işçiliği ve Tren Teşkil işçiliği ana sanat kollarında ilk defa işe alınanlardan; 2 yıl içerisinde bu görevi yapamayacakları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin iş sözleşmelerini feshetmeye veya sağlık durumlarına uygun görevlerde çalıştırmaya TCDD yetkilidir.

Makinist işçiliği ve Tren Teşkil işçiliği ana sanat kollarında ilk defa işe alınanlar 5 yıl süreyle nakil isteğinde bulunamayacaktır. Bu nedenle, öğrenci olup devam mecburiyeti olan okullarda okuyanların bu durumu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.


Düşük
 
Yüksek Toplam 5 oy
Henüz yorum yazılmadı!