Teknik Hizmetler Sınıfına Aktarılan Ünvanlar

Kütüphaneci, Arşivci, sosyologlar ve aşağıdaki Ünvanlar Teknik Hizmetler Sınıfına Aktarıldı.
Folklor araştırmacısı, kütüphaneci, arşivci, kitap patologu ve sosyolog unvanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması; Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifleri üzerine, adı geçen Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (G) bendine göre, Bakanlar Kurulunca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

osym,kpss
Düşük
 
Yüksek Toplam 139 oy
adnan tarafından; 05-12-2011 14:05 tarihinde yazıldı...
 
(önlisan) iktisat bölümü mezunları teknik hizmetler sınıfında değerlendiriliyorda, niçin (önlisan) muhasebe bölümü mezunları teknih hizmetler sınıfında değerlendirilmiyor. Bir çok ortak dersler ve içerikler olmasına rağmen vs. büyüklerimizinden bu konu ile ilgili yardımlarını bekleriz...
adnan tarafından; 05-12-2011 13:52 tarihinde yazıldı...
 
(önlisan) muhasebe bölümünün teknih hizmetler sınıfında değerlendirile bilinir mi? değerlendirilmiyorsa neden, değerlendiriliyorsa niçin hükme bağlanmıyor.