TRT Personel Yönetmeliği Değişti

TRT Personel Yönetmeliği\'nin kapsam maddesinde değişiklik yapan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasıına Dair Yönetmelik 18 Aralık 2010 CUMARTESİ (bugün) tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete\' de yayımlandı.

TRT Personel Yönetmeliği\'nin kapsam maddesinde değişiklik yapan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasıına Dair Yönetmelik 18 Aralık 2010 CUMARTESİ (bugün) tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete\' de yayımlandı.

Yapılan bu değişiklik neticesinde TRT Personel Yönetmeliği\'nin kapsam maddesi aşağıdaki şekle dönüştü.

 

Kapsam

MADDE 2. – (Değişik:R.G-5/3/2010-27512)  (Değişik:R.G-18/12/2010-27789) 

Bu Yönetmelik, Kurumun asli ve sürekli hizmetlerinde görevlendirilen ve kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personeli kapsar.

 

Burada ilginç ve de değerlendirilmesi gereken asıl husus ise bu Yönetmeliğin disiplin hükümleri haricindeki diğer tüm maddelerinin mülga durumda olmasıdır. TRT Personel Yönetmeliği, diğer maddelerinin iptal edilmesi neticesinde adeta bir disiplin yönetmeliğine dönüştürülmüştür.

Ayrıca, 24.9.2008 tarih ve 27007 sayılı Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği de mevcuttur. Bu Yönetmeliğin kapsam maddesine bakıldığında da aynen Personel Yönetmeliğinde olduğu gibi;

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kadro karşılığı sözleşmeli personel dâhil olmak üzere memur statüsündeki personeli kapsar.

 

denilmektedir.

 

Dolayısıyla, aynı personeli kapsayan iki yönetmeliğin halen yürürlükte olmasının, bunlardan birinde sadece disiplin hükümleri yer alırken diğerinde ise bunun dışındaki hükümlere yer verilmiş olmasının sebebi anlaşılamamaktadır.

Kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar da dahil olmak üzere mamur statüsünde çalışan personeln tek bir yönetmelik kapsamına alınması kanaatimizce daha doğru olacaktır.

Ayrıca, TRT Kurumunun tüm Personel Yönetmeliklerinin, başta yönetmelikle disiplin cezası düzenlenip düzenlenemeyeceği, (bu personel memur statüsünde ise bunlara dair disiplin hükümleri zaten 657 sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır.) hususu olmak üzere, yasal dayanakları bakımından da incelenmesi gerektiğini ve ilerleyen günlerde bu konuya dair değerlendirmelerimize de yer vereceğimizi şimdiden belirtelim.

 

Memuruz.biz

 


osym,kpss
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!