Yeşil Alan Uygulaması Hakkında Duyuru

Yeşil Alan Uygulaması Hakkında Duyuru
Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması Hakkında Duyuru


T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı : 96773357-010/
Konu : Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması Hk.

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi : Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 26.03.2014 tarihli ve 2014/13 sayılı genelge.

21.01.2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile acil servislerde yeşil alan uygulaması kapsamında değerlendirilecek sağlık hizmetleri için katkı payı alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 520.021 Kodu ile tanımlanan "Yeşil Alan Muayenesi" uygulamasında birliğin sağlanması bakımından uyulması gerekli esasların neler olduğu hususu 2012/10 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğin eki Ek-7'de sarı ve kırmızı renk kodlaması altında yer alan tıbbi durumların dışında kalan işlemlerin tümü yeşil renk kodu kapsamında değerlendirilmekte olup, bu işlemler için SUT'ta yer alan 520.021 Kodlu Yeşil Alan Muayenesi ile tanımlama yapılması gerekmektedir.

Acil servislere başvuran tüm hastaların ilk müracaatta acil hasta olarak değerlendirilerek acil servislere kabul edilmesi ve buna göre işlem yapılması esastır. Ancak yapılan muayene sonucunda hekim değerlendirmesine göre yeşil alan muayenesi kapsamına girdiği belirlenen hastalar için 520.021 Kodu ile tanımlanan "Yeşil Alan Muayenesi" kodlama işlemi, hastanın acil servisteki işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.03.2014 tarihli ve 2014/13 sayılı ilgi Genelgesinin yayımlanması ile birlikte 2012/10 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, gerçek acil hasta mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla uygulamanın yukarıda vurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesi gerektiğinin birliğinize bağlı tüm sağlık tesislerine duyurulması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!