Genel Haberler

Tüm kamu kurumlarında esnek çalışma

22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan genege ile ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine olanak tanındı.

Devamı