7103 sayılı Kanunda, memurları ilgilendiren düzenlemeler

94 maddeden oluşan 7103 sayılı Kanun, 27 Mart 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Henüz yorum yazılmadı!