OHAL Komisyonu kararının iptali istemiyle açılan davada karar

Ankara İdare Mahkemesi, davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa uygun açılmadığı gerekçesi ile reddine karar verdi.
Henüz yorum yazılmadı!