Ahmet ÜNLÜ

Site Editörü
İlave 1 dereceden faydalanamayan binlerce memurun mağduriyeti giderilmelidir
Bu yazımızda 5289 sayılı Kanun gereğince ilave 1 derece ilerlemesinden yararlanamayan binlerce memur ve 399 sayılı KHK kapsamındaki sözleşmeli personelin mağduriyetlerini ve bu mağduriyetlerin nasıl giderileceğine ilişkin önerilerimizi açıklamaya çalışacağız.

5289 sayılı Kanunla 15.1.2005 tarihinde görevde bulunan ve ilave 1 dereceden faydalanamayan memurlara 1 derece yükselmesi verilmişti. Bu Kanunda şu hüküm yer almaktaydı; \"457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15.1.2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.\"

Bu Kanuna göre 1 dereceden yararlanacak personelleri şu şekilde sıralayabiliriz:

   Yazının Devamı
Düşük
 
Yüksek Toplam 5 oy