Biyologların Suçu Ne

Site Webmaster
Abbas Güçlü

Biyoloji Bölümünden her yıl yaklaşık 6 bin kişi mezun olmasına rağmen mezunlara kadro verilmiyor...

İşte o elektronik posta;

Türkiye’de Fen /Fen-Edebiyat Fakültelerinde Biyoloji Bölümlerinde halen, ortalama 25.000 öğrenci okuyor ve her yıl ortalama 6.000 öğrenci Biyoloji bölümlerinden mezun oluyor. Kamuda meslek ünvanımızı 1933 yılında almış bir meslek grubu olarak:

Dünyada gelişmiş tüm ülkelerde ve Avrupa Birliği ülkelerinde Çevre, Tarım ve Sağlık sektörleri başta olmak üzere profesyonel meslekler içinde önem sırasına göre en ön sıralarda yer alan Biyologlar, ülkemizde işsiz ve gizli işsiz durumuna düşmüşlerdir.

Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyogenetik, Biyogüvenlik, Biyorafineri, Biyogaz v.b. terimlerinin üzerine inşa edilen hiçbir yasa ve yönetmelikte meslek ünvanımız hak ettiği konularda ve konumda yer almamaktadır.

Sağlıkta Dönüşüm Yasası tasarı metninde 2 yıllık meslek yüksek okulları mezunları dahil tüm sağlık çalışanları var BİYOLOG yok.

Hastanelerde Genetik Tanı Merkezlerinde çalışacak personel içinde BİYOLOG yok. Genetik Biyolojinin temel dersidir.

Özel Hastanelerde asgarî bulundurulacak Sağlık Personeli içinde BİYOLOG yok.

İş Güvenliği Yönetmeliğinde BİYOLOG yok

Biyogüvenlik yasası çıktı adında BİYO var içinde BİYOLOG yok

Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu çıktı içinde BİYOLOG yok

BİYOLOG, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi mesleğini doğrudan ilgilendiren hiçbir bakanlıkta ayrıca BİYOLOG yetiştiren fakültelerin BİYOLOJİ BÖLÜMLERİNDE KENDİ KADRO ÜNVANIYLA İSTİHDAM EDİLEMİYOR.

Bu nedenle aşağıdaki sorularımıza yanıt arıyoruz:

1. Ekolojik sorunları giderek artan dünyada, Türkiye sınırları dışındaki özellikle gelişmiş ülkelerde bu problemlerle boğuşan mesleklerin başında Biyolog geldiği halde neden Türkiye’de biyologlara önem verilmemektedir.

2. Gelişmiş ülkelerde biyoloji, yaşam boyu eğitim sürecinde çok önemli bir meslek olmasına rağmen, neden ülkemizde sadece okullarda okutulan bir ders olarak yorumlanmaktadır.

3. Ülkemizin stratejik konumu, korumamız ve sahiplenmemiz gereken biyolojik zenginliklerimiz, su sorunu, çevre kirliliği ve küresel ısınmanın beraberinde getirdiği ekolojik sorunların giderek artması, ulusal çıkarlarımızın korunması açısından biyolojinin kapsamı ve giderek artan önemi neden görmezlikten gelinmektedir.

4. Biyoloji bilim dalından mezun olan biyologlar, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda mesleki kadro ünvanlarıyla çalışmalarına rağmen, neden Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu Fizikçi-Kimyager gibi temel bilimcilerden farklı (düşük) maaş almaktadırlar,

5. Biyologlar, neden Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu Fizikçi-Kimyager gibi en az 4 yıllık fakülte mezunu olmalarına rağmen temel bilimcilerden farklı olarak, hem de ilgili hizmet sınıfının hep yardımcı hizmet sınıfları ve diğerleri kapsamında yer almaktadırlar (örneğin hastanelerde Laborant kadrolarında çalıştırılmaktadırlar).

6. Biyologlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer verilen bir meslek grubu olmalarına rağmen neden “Sağlıkta Dönüşüm Yasası” kapsamında isimleri bile geçmemektedir.

7. Neden Biyologların hastanelerde ve benzeri sağlık kurumlarında istihdamları izne bağlanmıştır. Başka hangi meslek grubunun bağlı bulunduğu hizmet sınıfıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışması yönetmelikle yasaklanmıştır.

8. Avrupa Birliği ülkelerinden Çevre, Tarım ve Sağlık sektörleri başta olmak üzere profesyonel meslek grupları içinde en üst sırada yer alan biyologlar, neden ülkemizde işsizliğin başını çekmektedirler.

9. Yıllardır her platformda meslek tanımımız dile getirilip ilgili bakanlıklara ulaştırılmasına rağmen, neden henüz olumlu bir gelişme kaydedilmemiştir.

10. Neden mesleki yetki ve sorumluluklarımızı belirten meslek yasası tüm çabalarımıza rağmen anlamlandıramadığımız bir biçimde gündeme bile alınmamaktadır.

11. Dört yıllık Fakülte mezunları arasında BİYOLOGLAR, eğitim kalitesi bakımından en fazla Yüksek Lisans ve Doktora yapan meslek grubu olmasına ve yıllardır her türlü girişimde bulunulmasına rağmen neden had safhaya ulaşan meslek mağduriyetimiz gündeme bile alınmamaktadır.

12. Ülkemizde en az 4 yıllık fakültelerde okuyarak mezun olan diğer tüm mesleklerde olduğu gibi (Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi ve Biyolog Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunudur) neden Biyologlar yaptıkları çalışmalara imza atma yetkisine sahip değildir.

Biyolog: bütün canlı varlıkları, birbirleri ve çevreleri ile olan etkileşimlerini, bilimsel yöntemlerle inceleyen, bu yöntemler sonucunda elde ettiği verileri eğitim, tarım, orman, sağlık, çevre, gıda, endüstri, biyoteknoloji vb. alanlarda uygulayan ve uygulatan, bu sonuçları rapor haline getirerek imzalama yetkisine sahip olan kişidir

Özlük haklarımızın hak ettiğimiz şekilde düzenlenmesi; biyologlar ve halen okumakta olan biyoloji bölümü öğrencileriyle çocuklarının geleceğinden endişe duyan aileler için çok önemli bir hale gelmiştir.

Öğretim programlarında biyoloji veya ilgili dersleri alan herkes, kendini bir biyologun yapabileceği her şeyi yapabilir sanmakta, yasa ve yönetmelikler de bu durumu teşvik etmektedir.

Ne acıdır ki bu düşünce tarzı giderek özel sektörde de yaygınlaşmaktadır.

Biyologlar ve onların aileleriyle birlikte yaklaşık 400.000 insanın kırgınlık, küskünlük, umutsuzluk ve mağduriyetlerinin ivedilikle giderilebilmesi için artık birileri sesimizi duysun istiyoruz.

Düşük
 
Yüksek Toplam 25 oy
Yazarın Diğer Makaleleri