\'Devlet memuru yarışma programlarına katılabilir mi?

Orhan POLAT
Erdal AYDIN
Devlet Memurları Kanunu\'nun 8\'inci maddesine göre; devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Devlet Memurları Kanunu\'nda, devlet memurlarının televizyonlardaki yarışma programlarına katılmasına engel olabilecek bir düzenleme bulunmamaktadır. Sonuç olarak; devlet memurlarının, Devlet Memurları Kanunu\'nun 8\'inci maddesine aykırı davranmamak kaydıyla televizyonlardaki yarışma programlarına katılmaları mümkün bulunmaktadır.

Görevinizle ilgili açıklama yapamazsınız
Devlet memurları, katıldıkları yarışma programlarında kamu görevleri hakkında açıklamada bulunamazlar. Devlet Memurları Kanunu\'na göre; devlet memurları, kamu görevleri hakkında ba sına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu itibarla, yarışma programında görevinizle ilgili konularda bil gi veremezsiniz. Aksi halde, Devlet Memurları Kanunu\'nda yer alan kınama ve disiplin cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Ödül kazanırsanız...
Yarışma programına katılıp buradan ödül kazanmanız; Devlet Memurları Kanu\'nda yer alan devlet memurlarının ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunma yasağının düzenlendiği 28\'inci maddeye aykırılık teşkil etmemektedir. Bununla birlikte 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete\'de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik\'in \"Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı\" başlıklı 15\'inci maddesi çerçevesinde \"Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler hediye alma yasağı kapsamı dışında bulunmaktadır. Bu itibarla, yarışma programından kazanacağınız ödül memuriyetinize bir zarar getirmez.
TAKVİM
Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy