Yıllık izin, Anayasa tarafından verilmiş bir haktır

Site Editörü
editör

 İşçiler  bu haktan kendi istekleriyle vazgeçemez. Yıllık izin alan işçi izin süresinde  başka bir işte de çalışamaz. Çalışırsa işveren izinde ödediği ücreti işçiden geri isteyebilir.

İşçinin yıllık izin kullanması için  deneme süresi dahil olmak üzere en az bir yıl o işyerinde çalışmış olması şarttır.

İzin Kullanma Yasada Belirlenen Süreden Az Olmaz

İşçiler bir önceki yıldan hak etmiş oldukları izinleri, bir sonraki yıl içerisinde kullanırlar.

Örnek:01/05/2014 tarihinde işe giren işçi Mehmet ,01/05/2015 tarihinden itibaren yıllık izin hakkını elde etmiş olacaktır.

Aynı işyerinde işverene bağlı olarak

  • 1 yıldan 5 yıla kadar çalışmış işçiye 14 günden,
  • 5  yıldan fazla 15 yıldan az çalışmış işçiye 20 günden,
  • 15  yıl ve daha fazla çalışmış işçiye 26 günden az izin verilemez.

    Bu süreler yasal  sürelerdir. Bu süreler işveren tarafından bireysel yada toplu sözleşme ile artabilir.18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere 20 günden az izin verilemez.

4 Gün Kadar Ücretsiz Yol İzni İşçinin İstemesi İle Verilir  

Yıllık iznini işyerinin bulunduğu il dışında geçirecek olan işçilere, bunu belgelemeleri halinde işverenin 4 güne kadar ücretsiz izin vermesi gerekmektedir. 

Örnek:İşçi Mehmet İstanbul dışından ,Van da yıllık izin geçireceğinden gidiş ve dönüş olmak üzere 4 gün yol izni alabilir.

İzin Süresinde Hak Ettiği Maaşına Mahsuben Avans Talebinde Bulunabilir

İzin hakkını elde etmiş olan işçi hak ettiği maaşına mahsuben avans alabilir.İşveren, izne çıkmadan önce işçinin yıllık izin dönemine dair ücretini ödemek zorundadır.. İşçi yıllık izin süresince parasız kalmaz,o süreye ait parayı peşin olarak tahsil etmiş olur.

Örnek:İşçi Mehmet 2.000 TL net maaş alıyorsa ,14 gün izin süresine mahsuben 1.000 TL net avans alabilir.

Yıllık İzin Anlaşma İle 3'e Bölünür

İş Kanunu’na göre yıllık izin en fazla 3’e bölünebilir ve 3 parçadan birisinin 10 günden az olmaması gerekir.

Örnek:İşçi Mehmet 14 gün yıllık izine hak etmesi halinde 10 gün ,2 gün ,2 gün olmak üzere 3'e bölebilir.

1 günlük yıllık izin kullanılmaz.

Cumartesi günleri yıllık izin hesabında dikkate alınır.

Kanuna Aykırı İzin Kullandırılması Halinde İdari Para Cezası Uygulanır

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2015 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

270

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

270

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

270

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

270

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy