Cevapla

Merhaba, ben sözleşmeli sağlık teknisyeni olarak atandım, ancak eğitim durumundan gidemiyorum evraklarımı teslim etmesem aynı kpss puanımı haziran ayındakı kadrolu alımlarda da kullanabilir miyim
1210 gün önce Tugrul sordu

Geçerli Cevap:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Madde 63 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)
(Değişik: 12/5/1982 - 2670/24 md.) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Bu durumda siz 1 yıl geçmeden devlet memuru olarak atanamazsınız.
Ancak göreve başlarsanız aynı kpss puanınızla kadrolu alımlara müracaat edebilirsiniz.
1196 gün önce Site Editörü cevapladı
Cevabınız